Volební program 2018

Hlavní cíl programu:

Zvednout zájem občanů o obec a dění v ní
Body programu:
 1. Zlepšení komunikace obce s občany
 2. Nové webové stránky
 3. Zlepšení spolupráce se spolky v obci
 4.  Prosazovat rozvoj sportovních/rekreačních aktivit a kulturních akcí
 5. Ostrovský měsíčník/čtvrtletník
 6. Zákaz podomního prodeje
 7. Zviditelnění reprezentantů obce
 8. Stavba multifunkční haly pro kulturní/sportovní akce
 9. Svoz odpadů
1. ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE OBCE S OBČANY
 • Větší transparentnost dění na obci
 • Vytvoření nové webové prezentace obce (viz bod 2)
 • Komunikace s občany na sociálních sítích (Facebook, Instagram)
 • Častější a přehlednější vydávání aktualit na webu a jejich sdílení
 • Elektronizace materiálů/dokumentů na obci a jejich větší přístupnost (online)
 • Vylepšit SMS Informační kanál – SMS by se mohla odesílat všem občanům, kteří se zaregistrují, ne pouze jednomu členovi domácnosti. Možnost také větší četnosti SMS zpráv a její délky
2. NOVÁ WEBOVÁ PREZENTACE
 • Prezentace vedená v obecních barvách
 • Možnost vytvoření webových prezentací pro ZŠ a MŠ, hasiče, sokol, pohostinství
 • Vlastní emailové schránky @obecostrov.cz
 • Každý zastupitel může mít svou vlastní webovou schránku a občané je mohou kontaktovat přímo
 • Jízdní řády
 • Kalendář akcí (+ svátky a akce v okolí)
 • Služby na obecním úřadě
 • Ke stažení – různé žádosti, prohlášení, odstoupení od smlouvy atd.
 • Newsletter – elektronický oběžník; informační emaily pro registrované uživatele (např. souhrn novinek, nebo upozornění na blížící se akce)
 • QR kód pro platby (např. platba za odpady)
 • Kontaktní formulář
 • Místní podnikatelé – výpis podnikatelů + jednoduchý formulář pro registraci
 • Obecní ankety
3. ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE SE SPOLKY V OBCI
 • Hasiči/Sokol/ZŠ a MŠ
 • Pravidelná setkání
 • Větší spolupráce a podpora mezi jednotlivými spolky, a obce se spolky
 • Vytvoření webových prezentací (např. obecostrov.cz/zs-ms)
 • Možnost vytvoření emailových schránek (např. zs@obecostrov.cz)
4. PROSAZOVAT ROZVOJ SPORTOVNÍCH/REKREAČNÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ
 • Bruslení v zimě u školy
 • Běh – vyznačení běžeckých stezek (5, 10, 15, 20 km) alespoň elektronicky a zveřejnění online na webu, případně ukazatele
 • Propagace pingpongových stolů v obecním domě
 • Lepší dostupnost hřiště (sítě atd.), zlepšení kvality travnatého povrchu
 • Založení sportovně-kulturního výboru – zástupci hasičů, sokola, hostince, nebo obce; plánování sportovních a kulturních akcí jednotlivých spolků a obce + jejich harmonogram
5. OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK/ČTVRTLETNÍK
 • Souhrn události z obecního úřadu, ZŠ a MŠ, Hasičů a Sokola
 • Plán akcí na následující měsíc (měsíce) – akce spolků, školní výlety atd.
 • Plány akcí z okolních obcí na následující měsíc (měsíce)
 • Vydáván elektronicky přes web, nebo při větším zájmu v tištěné podobě
6. ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE
 • Podomí prodej by měl být v naší obci zakázán
 • Ve většině obcí je tento zákaz běžný a usnadňuje život obyvatelům obce a zároveň je chrání před podepsáním nevýhodné smlouvy ve dveřích, či koupení nekvalitních produktů
 • Označen značkou na začátku obce
7. ZVIDITELNĚNÍ REPREZENTANTŮ OBCE
 • Informovat o výsledcích a úspěších reprezentantů naší obce (nejen sportovních)
 • Odkazy na články o nich
 • Formulář pro odeslání odkazů na zveřejnění atd.
 • Rozhovory s reprezentanty
8. STAVBA MULTIFUNKČNÍ HALY PRO KULTURNÍ/SPORTOVNÍ AKCE
 • Postavit multifunkční halu, jak pro sport, tak pro kulturní akce
 • Kapacita minimálně 150 lidí
 • Šatny; sprchy; výčep; venkovní terasa a hřiště
9. SVOZ ODPADŮ
 • Zlepšení svozu odpadů
 • Papír – zvýšit frekvenci svozu papíru
 • Bioodpad – zvýšit počet sběrných míst (dolní konec, střed vesnice a horní konec) a frekvenci jejich svozu