Založení skupiny OSTROV21

  • 1. 1. 2018

Skupina OSTROV21 byla založena v lednu 2018, Lukášem Judou, pro účely angažování se v obecním dění a kandidatury v podzimních komunálních volbách.

Cílem skupiny je zlepšení komunikace vedení/zastupitelstva obce směrem k obyvatelům a zkvalitnění nejen kulturního života v obci.

Do voleb skupina vyšle 5 kandidátů.

Proč OSTROV21?

OSTROV – první část názvu zřetelně odkazuje na název naší obce.

Druhá část názvu naší skupiny se vyznačuje především číslovkou 21. Proč tedy právě číslo 21?

Tato číslovka naráží na současné, jednadvacáté století, a současnou dobu. A to především ve způsobech komunikace (a to nejen s občany), kterých tato doba nabízí nespočetné množství.

Stačí je pouze správně využít…

„Lidé dnes žijí ve spěchu a nechtějí „ztrácet“ čas zjišťováním faktů. Když slyším, čemu jsou schopni uvěřit, a přesto si mnoho neověřit… Obec by neměla pouze zveřejňovat informace, ale přímo/aktivně je nabízet. Ať už prostřednictvím webu, sociálních médií, ale také prostřednictvím různých tištěných materiálů.“